Warunki rezerwacji

Regulamin Użytkowania Apartamentów

 1. Apartamenty wynajmowane są na doby.
 2. Doba pobytowa trwa od godz.15.00 do godziny 12.00 dnia następnego, o ile nie zapadną inne ustalenia.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu Najemca powinien zgłosić najpóźniej do godz. 10.00 dnia, w którym upływa ustalony termin najmu apartamentu. Zostanie ono uwzględnione w miarę możliwości, za dodatkową opłatą.
 4. Osoby niezameldowane w apartamencie, nie mogą przebywać na jego terenie.
 5. Najemcy apartamentów nie mogą podnajmować ich osobom trzecim ani oddawać w bezpłatne użytkowanie, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścili należną opłatę.
 6. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00-08.00,   wobec czego, osoby tam przebywające, nie mogą swoim zachowaniem zakłócać spokoju innych mieszkańców.
 7. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz organizowania imprez.
 8. W apartamentach obowiązuje zakaz przebywania zwierząt, o ile nie zapadną inne ustalenia.
 9. W apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania tego zakazu, Najemca zostanie obciążony opłatą za profesjonalne odświeżenie apartamentu w wysokości 250zł.
 10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wartościowych (pieniędzy, kosztowności, papierów wartościowych, dokumentów itp.) należących do przebywających w nim osób, jak również za utratę lub uszkodzenie samochodu bądź innego pojazdu należącego do Najemcy.
 11. Ze względu na bezpieczeństwo  P/POŻ, zabronione jest używanie
  w apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie będących na wyposażeniu apartamentu. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Ewentualne skutki nieprzestrzegania przepisów P/POŻ obciążają w całości Najemcę.
 12. Dbanie o porządek oraz sprzątanie wewnątrz apartamentu podczas całego pobytu należy do Najemcy.
 13. Za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub braki przedmiotów,  wyposażenia i urządzeń     technicznych powstałe z winy Najemcy, odpowiedzialność materialną ponosi Najemca.
 14. Ewentualne uwagi lub zastrzeżenia prosimy zgłaszać bezpośrednio telefonicznie na numer kontaktowy Wynajmującego.
Regulamin użytkowania apartamentów: wersja do druku